D19_058

(Kartakt inskannad i flera delar.
D19_056 baksida
D19_057 Text Notarum Explicatio och övre delen av kartan
D 19:058 nedre delen av kartan.
Här fortsätter texten till kartbilden,
text inom parentes redan redovisad under D19_057:
)

... på denne sidan
(Sågqwarn)
(Högras måse)
(alkier)
(Biörnsmåhle)
(Strandz ägor stota in till...) på denne sidan
(Stoora Deger måsen)
Uti denn giöl berettas ägorna hafwa fordom gadt till samman
Fifalle ägor
Åsens ägor
Dymåse
Grun siön