D19_059

(Baksida till D19_060: Text:)

22
Swällestad
Kudby sochn
Hammarkinds härad1

_______________________
1) Hammarkinds härad överstruket