D19_061

(Baksida till D19_062. Text i nedre högra hörnet:)

23
Eneby uti
Styrestad sochn
Bråbbetompta
Furingsta sochn
Hammarkinds1
Lösings

(Senare anteckningar ovanför:)
denne Chartan öfwer Eneby /är/ wid skattläggningen åhr
1735 af lantmätaren Wallberg brukad och befunnen til ägorn[es]
quantitet enlig med planen, men qualiteten ändrad nemligen
Numero 1. Sandblandad leera á 4de kornet        3 tunnor 4 kappar för hwardera hemmen[et]
            2. Öhr och dungjord    á 3die kornet       2            23 ½
            3. Spiklera                   á 3die kornet       -             24
            4. Öhr och dungjord    á 3die kornet       3             -
            5. Sandblandad leera   á 4de kornet        2            30
            6. Spiklera                   á 3die kornet        -            20 ½
            7. Dungjord i ängen    á 3die kornet        1            1 ½
            8. Öhrjord                   á 3die kornet         -            6 3/4    

_________________________
1) Hammarkinds överstruket