D19_063

(Baksida till D19_064 och D19_065. Text:)

24
Yxnöön
Skiällwjk sochn
Hammarkinds härad

Reviderat /och approberat/ 1729 för grefwe
Jöran Gyllenstiernas byte.