D19_064

(Baksida till D19_065 och D19_066. Text:)

Östergiötland Yxenöön i Hammarkindz härad