D19_067

(Baksida till D19_068. Text:)

25
Espöö
Skiällwjk sochn
Hammankinds härad

(Senare tillagd text vid sockentillhörighet:)
Sanct Anna sochn