D19_069

(Baksida till D19_070. Text:)

26
Swensmara
Skiälwjks sochn
Hammarkinds härad

(Senare text:)
Sanckt Anna socken