D19_070

(Kartakt inskannad i flera delar:
D19_069 baksida
D19_070 rubrik och övre delen av kartbilden
D19_071 nedre delen av kartbilden och
text Notarum Explicatio
)

(Rubrik:)
Geometrisch Charta öfwer Sw/e/nsmara i Skielwyk sochn
Hammarkinds häradh i Östegiötlandh

(Text på kartbilden:)
Knåtebo på Toorön
Toorön
Ahl-holmen
Kiellholmen
Knåtebo udd
Gran och talleskough
Linders fieln
Eckebacke
Brölö-sen
Lindhol-men
Lindersfiäln
Lind-holmen
Sanningeholmen
Kraperholmen
Gran och talleskough
Skaftöön
Något löfskoug af bork och ahl
Dahlsön
Dahlsön

Scala Ulnarum
Afmät och förferdigat Anno 1695
aff
Jacob Wernsteen

(Texten fortsätter under D19_071)