D19_072

(Baksida till D19_073. Text:)

27

                        {Finnöö        } Skiällwjks sochn
Hammarkinds  {Sundöö       }  
härad               {Slätöö         }
                        {
                        { Stora Geterö    }Gryt
                        {Lilla Dito         } sochn