D19_077

(Baksida till D19_078)

29
Nyble utj
Drotand sochn
Hammarkinds härad