D19_083

(Rubrik:)
Geometrisch Charta öfwer Lundh i Drotandh sochn och Hammarkindz härad
j Östergiötelandh

Lund sahlig hertigh Carls arf och egne hemman i byemåhl medh twenne halfwa
skattewrackz hemman, twenne ½-wa och 1/4-dehls crono hemman belägne uti
skogbygden. Gården A är refwader till förmedling
    
    Notarum Explicatio
                                        A                          B                      C                        D                            E                         F                         G       
                                        6 stänger             7 stänger           7 stänger           3 ½ stänger           3 ½ stänger         3 stänger             2 stänger                   Summa
                                       Tunnor                 Tunnor              Tunnor               Tunnor                   Tunnor                Tunnor                Tunnor                       in alles
                                              Kappar                 Kappar              Kappar               Kappar                   Kappar               Kappar                 Kappar             Tunnor
    Lunds Wästra gierde                 Höölass              Höölass              Höölass              Höölas                   Höölass               Höölass                Höölass             Kappar
1. Swartmylla med
    klappersteen                 2    9 7/8    -        2    22 3/16  -      2    22 3/16  -      1    11 3/32   -         1    11 3/32   -        1    4 15/16   -      -    24 5/8   -           12    10
2. Dungjordh                    3    30        -        4    19          -      4    19          -      2    9 ½         -         2    9½          -        1    31           -      1    10         -           21    -
    Lundz Östra gierde              
3. Swartmylla                   3    12        -        3    30          -      3    30          -      1    31            -        1    31           -        1    22         -        1    4           -           18    -
4. Öhrjordh                       1    4 3/4    -        1    10 7/8    -     1    10 7/8    -       -    21 7/16    -        -    21 7/16   -         -    18 3/8   -        -    12 1/4    -           6     4
5. Dungjordh                    1    28 3/4  -        2    6 7/8      -     2    6 7/8      -       1    3 7/16      -       1    3 7/16     -         -    30 3/8    -       -    20 1/4    -           10    4
    Hafrelandh i Hagarna
6. Dunghjordh                  -    -           -        1    12          -       -     -           -       1    16            -         -    -             -          2    -          -         -     -          -            4    28

    Stoorängen
7. Skrin hårdwall             -    -             3       -    -         3 ½       -     -      3 ½       -    -         1 3/4       -    -          1 3/4       -    -         1 ½        -    -        1          -    -     16
8. Fnuggwall                    -    -            2        -    -        2 1/3     -     -      2 1/3     -    -          1 1/6      -    -          1 1/6       -    -          1           -    -        2/3       -    -    10 2/3                                  
9. Stertingswall                -    -            1        -    -        1 1/6     -    -       1 1/6     -    -          7/12       -    -          7/12        -    -          ½          -    -        1/3       -    -    5 1/3
10. Starr                           -    -            2        -    -        2 1/3     -    -        2 1/3    -    -          1 1/6      -    -          1 1/6       -    -          1           -    -        2/3       -    -    10 2/3
    Lillängen
11. Hårdwall                    -    -            ½       -    -        1 1/12    -    -      1 1/12    -    -         7/24       -    -          7/24        -    -          1/4        -    -        1/6       -    -     2 8/15
12. Stertingh                    -    -            ½       -    -        1 1/12    -    -      1 1/12    -    -         7/24       -    -          7/24        -    -          1/4        -    -        1/6       -    -     2 8/15
13. Starr                           -    -            2        -    -        2 1/3      -    -      2 1/3      -    -         1 1/6      -    -          1 1/6       -    -          1           -    -        2/3       -    -    10 2/3
    Hyltemåsen Eenskylt
14. Grof starr                    -    -            2
15. Sänkebäcken starr      -    -            -        -    -        6            -    -        6          -    -         3            -    -          3            -    -            2 ½       -    -        -            -    -    20 ½
16. Horsebäken starr        -    -            -        -    -        6            -    -        6          -    -         3            -    -          3            -    -            2 ½       -    -        -            -    -    20 ½
17. Hästehagen bete till hästar    2                4                        4                            2                          2                            2                               1
18. På skougen godt muhlebete dito häradzmarken
    Jbidem på uthmarken fång stafwer och
    wedebrand till huusbehof och något
    till salu item smått uthhuustimber
    Gierdesgårdarna hägnas med trinne och stafwer
    Till Norkiöpingh 2 myhl
    Till Söderkiöping /kiörkan/ och 1 myhl
A.19. Uti enskylte hagen bete till 4 stycken koor.
    3 tunneland brukas med et par ökar.
    Desse hemman kunna ey widare förbättras.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Bogestens ägor stöta till denne sidan
Lilla Klokyrkia hit intill
Stoora Klokyrkia stöter
Almenningen
Mörlene kiella
Almenningen stöter intill
Wäreby ägor stöta intil på denne sidan

Hästehage
Stoorängen
Ung ekeskoug
Lillängen
Berget
Berget
Sänkebecken
Syltemåsen
Eenskylt
Hårsse becken
Klåckare kierret
Ulfwemåsen

Afmät och förferdigat Anno 1694
aff
Jacob Wernsteen