D19_090

(Baksida till D19_91 och D19_92. Text:)

37
Nafwestad
Bäcken
Räfbrincken
Siööängen
Diupdahlen
Mogata sochn
Hammarkins härad