D19_091

(Nedvikt flik till D19_ 092. Här kan rubriken läsas:)

Geometrisch Charta öfwer Nafwesta belägen vthi Hammarkins härad och Mogata sochn