D19_093

(Baksida till D19_094 och D19_094. Text:)

38
Gåttsten
Wastorp
Mogata sochn
Hammarkinds härad