D19_094

(Uppvikt flik där rubriken till D19_095 kan läsas. Rubrik:)
Geometrisch Charta öfwer Gottsten ... Mogat sochn och Hammarkindz härad
j Östergiöteland