D19_096

(Baksida till D19_097. Text nere t.h.:)

39
Hälla medh Mihsiär
Mogata sochn
Hammarkins härad

(Senare anteckning med svag blyerts nere t.v. i marginalen:)
Skogmarken afritas, med utdrag af beskrefen
färdig till tisdagen den 15 Mars 1853./Kjellander