D19_097

(Nedvikt flik till D19_098 med rubrik:)

Geometrisch Charta öfwer Hälla Mogat sochn och Hammarkindz härad belägen
j Östergiötelandh