D19_099

(Baksida till D19_100. Text:)
40
Giäddarsta
Wästerhusby sochn
Hammarkinds härad