D19_101

(Baksida till D19_102. Text:)
41
Räcksta
Wäster Husby sochn
Hammarkinds härad