D19_103

(Baksida till D19_104. Text:)
42
Onstorp
Wästerhusby sochn
Hammarkinds hä(rad)