D19_105

(Baksida till D19_106. Text:)
43
Ringbosätter
Wästerhusby sochn
Hammarkinds härad