D19_107

(Baksida till D19_108. Texten delvis dold av lapp:)
[44]
[Ljunga]
Kiälby
Skinberga sochn
Hammarkinds härad