D19_109

(Baksida till D19_110. Text:)
45
Huusby
5 stycken uthjordar till af hemman 4
Skinbärga sochn
Hammarkinds härad