D19_114

(Kartakt inskannad i flera delar:
D19_113 Baksida
D19_114 här kan hela rubriken läsas på en nedvikt flik
D19_115 Kartbild och text Notarum Explicatio

Rubrik:)

Geometrisch Charta öfwer Skrukeby i Mogata sochn och Hammarkins
härad och Östergiötelandh