D19_116

48
Grintorpet
Fiskartorpet
Mohstorpet
Orretorpet
Kåhrsatter
Dragtorpet
Wästerhusby sochn
Hammarkinds härad