D19_118

(Baksida till D19_119. Text:)
49
Hwena
Wästerhusby
Hammarkinds härad