D20_003

(Insidan av Jordebok D20-s pärm. Text:)

Reviderad och jemförd med Registret och jordebo-
ken, uti hvilken de nya anvisningar på denna bok
äro tecknade med 20.

Stockholm den 25 maii 1813
         Nils Gustaf Segerstedt