D20_004 Register 1

(Register till jordebok D20:)

Östergjöthland

Härads nampn   Soche nampn      Bye- eller hemmanens nampn            Chartan    Foli   
Kindz                                           {Uthjorden Hannekulla                            1
                                                     {Walla                                                      2
                           Kiählsta             {Wästersrum                                            3
                                                      {Räckskoug                                             4
                                                      {Hambra                                                  5
                                                      {Halleboda                                              6

Biörkinds            Tåby                    Skårby eller Skuraby                             7
                           
                            {Malexander       Jdebo                                                     8
                            {               
                            {                        {Rybomåhla                                             9
                            {                        {Utjorden Wassmåhlen                           10
                            {                        {Biörnstorp                                              11
                            {Ryd                 {Ödesiöhult                                              12
                            {                        {Helliesfall                                               13
                            {                        {Engia                                                      45
                            {                        {Ragnelstorp                                            46
                            {
                            {                        {Olstorp sätegård med Oplyt torpet        14
                            {                        {Hult                                                        15
                            {                        {Tunnarp sätegård                                   16
                            {Askeryd           {Arfvebo utjord                                       17
                            {                        {Utjorden Sårsjö med Lilla och Stora  } 18 
                            {                        {Sårsiö torp samt Biörckrödians torp   } 
Ydre                    {                        {Gullringsmåhla utjord                            19
                            {                        {Wärnarp                                                  20
                            {   
                            {                        {Hiälmsäng                                               21
                            {                        {Hultna                                                     22
                            {                        {Frändemåhla                                           23
                            {                        {Silliefall                                                  24
                            {Asby                {Gårrebo                                                   25
                            {                        {Skortebo                                                  26
                            {                        {Hullt                                                        27
                            {                        {Glansåhs                                                 28
                            {                        {Flåckesmåhla                                          29
                            {
                            {                        {Sprängboda                                             30
                            {                        {Bona med Långlydztorpet                       31
                            {Svinhult          {Hambra sätegård och torp                 }
                            {                        {Stockrödian, Qvarnsiötorpet             }    32
                            {                        {Trulstorpet                                         }    
                            {                        {Klockarp                                                 33
                            {                        {Skuru                                                      34