D20_006

(Baksida till D20_007. Text:)

1
Uthjorden Hannekulla
utj Kiällsta sochn
och Kindz härad