D20_008

(Baksida till D20_009. Text:)
2.
Walla
Kiälsta sochn
Kinds härad
1695