D20_012

(Baksida till D20_013 och D20_014. Text:)
4
Räckskog
Kiälsta sochn
Kinds häradt
1695


G.20