D20_019

(Baksida till D20_020. Text:)
7
Skårby eller Skuruby
Täby sochn
Biörkinds häradh
1695