D20_024

(Baksida till D20_025. Text:)
10
Uthjorden
Wassmåln
Ryd sochn
Ydre härad
1695