D20_026

Långsmal kartakt inskannad i två delar: D20_025 och D20_026.
Texten fortsätter från D20_025 över till D20_026.
Hela texten redovisas under D20_025