D20_029

(Baksida till D20_030. Text:)
12
Ödesiöhult utj
Rydh sochn och
Ydre häradh