D20_031

(Baksida till D20_032 och D20_033:)

13
Heliesfall utj
Ryd sochn och
Ydre häradh
1694