D20_033

(Kartakt inskannad i 2 delar; D20_032 med text Notarum Explicatio och kartbild,
D20_033 med text:
)

Desse hemmans åboor påståå att
nyttia alla ägor på denna sydan om
bäcken, hwilken åthskillier ägorne;
Ock fördenskuld praetendera dee tego-
skifften som nuförtyden bruckas
j Myntengen af bönderen j Engia
hwilcka äro Litererade med Q
Jtem een lyten hage warder kallad
Broohagen till ett koobete L. R.
Nock som desse åboor j Helliesfall
willia söckia lagl...n kunna till sina
hemman fåå häffda een lyten änghtäppa
som elliest kallas Myntrödian af starr
ock liung wahl 1/4 laass L. S.