D20_034

(Baksida till D20_035. Text:)
14
Olsstorp sätegårdh
Oplydt torpet utj
Askery sochn och
Ydre härad