D20_036

(Baksida till D20_037. Text:)
15
Hult utj
Askery sochn
Ydre härad