D20_038

(Baksida till D20_039:)

16
Tunnarp sätegårdh
utj Askeryd sochn
Ydre häradh