D20_040

(Baksida till D20_041)
17
Arfwebo uthjordh
utj Askery sochn
Ydre häradh