D20_042

(Baksida till D20_043)

18
Uthjorden Sårsiöö
medh torpen Lilla och
Stoora Särsiöö samt
Biörckerödian utj
Askery sochn och Ydre häradh