D20_047

(Baksida till D20_048)

21
Siälms äng utj
Asby sochn och
Ydre häradh