D20_051

(Baksida till D20_052)

23
Frändemåhla utj
Assby sochn
Ydre häradh