D20_065

(Baksida till D20_066)

30
Sprängboda utj
Swynhult sochn
Ydre häradh