D20_067

(Baksida till D20_068)

31
Bona med Långlydstorpet
utj Swinhult sochn
Ydre häradh
1694