D20_069

(Baksida till D20_070)

32
Hambra sätegårdh
torpet Backrödian
Qwarnsiös torpet
Truls torpet
Swynhult sochn
Ydre häradh
1694