D20_074

(Baksida till D20_075)

34
Skuru
Swinhult sochn
Ydre häradh
1695