D20_076

(Baksida till D20_077)

35
Oppeby utj
Sund sochn och
Ydre häradh