D20_080

(Baksida till D20_081)

36
Stora Bräng
Sundh sochn och
Ydre häradh